Omgaan met stress: hoe gaat het met de pilot Know Yourself?

5 december 2022

In een eerder artikel schreven we over de start van de pilot Know Yourself van CarapaxIT bij Amfors. In dit artikel vertellen we hoe wij de pilot tot nu toe ervaren, en wat de voordelen en verbeterpunten van de methode zijn.

Positieve eerste indruk

Onze eerste indruk? Erg positief! Zowel de deelnemers als de coach ervaren de technologie als helpend. We zien dat deelnemers goed doorhebben dat ze stress ervaren, maar moeite hebben met het begrijpen van de oorzaak van die stress. En dat is precies waar deze nieuwe methode handvatten in biedt. Door de meting van de Fitbit kan de coach direct zien hoe het stressniveau van deelnemers zich de afgelopen tijd heeft ontwikkeld. Door dit te koppelen aan het beantwoorden van de vragen hebben zowel deelnemer als coach meer inzicht in mogelijke oorzaken van de stress.

De coach is cruciaal

De door de Fitbit geregistreerde gegevens, en HSV (Hartslagvariabiliteit) in het bijzonder, kunnen moeilijk te begrijpen zijn voor deelnemers. Wat betekenen de cijfers, wanneer is een waarde gezond, en wanneer niet? Dit soort vragen komen terug bij de coach en kunnen zelfs stress opleveren bij deelnemers. Hierbij is de rol van de coach cruciaal. Door duiding te bieden aan de gegevens en deelnemers gerust te stellen kan er een gesprek ontstaan over de HSV gegevens en wat dit zegt voor een deelnemer.

Het belang van coaching bij deze methode zien wij ook terug in het beantwoorden van de vragenlijst. Het zelfstandig invullen van de vragenlijst bleek met name aan het begin van de pilot moeilijk: deelnemers begrepen niet alle vragen en hadden moeite met het linken van dagelijkse gebeurtenissen aan stress.

Het vervolg

Concluderend is deze pilot tot nu toe zeer positief ontvangen door zowel de deelnemers als de coach. We onderzoeken nu of en hoe we een vervolg kunnen geven aan deze methode bij Amfors, en nemen daarbij de bevindingen vanuit deze pilot mee. De pilot loopt nog tot het einde van dit jaar.

Na afloop van de pilot gaan we deze evalueren, delen we onze bevindingen met CarapaxIT en onderzoeken wij de mogelijkheden voor een vervolg van de methode bij Amfors. Op dit moment zijn wij positief over de methode. Hoewel de methodiek veel kan vragen van leidinggevenden merken we dat deelnemers er tot nu toe veel baat bij hebben.

Ben je benieuwd wat ons eindoordeel wordt, en wat voor een vervolg de pilot gaat krijgen? Hou dan de website in de gaten.

Ook interessant voor jou

Samenwerken

Lijkt het je wel wat om met ons samen te werken of ben je op zoek naar meer informatie, neem dan contact met ons op. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partners om te werken aan sociale innovatie!