Inclusieve innovatie

Robotisering en digitale technologie veranderen ons werklandschap. Als Inclusive Fieldlab kiezen wij om technologische vooruitgang als mogelijkheid te zien en niet als bedreiging. Samen met onze 1000+ medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken wij dan ook aan inclusieve innovatie.

Hierbij maken we een onderscheid tussen:

Technologische innovatie
(fysiek, cognitief, proces)

Sociale innovatie
(gedrag)

Waarom doen we dit?

De projecten van het Inclusive Fieldlab bevorderen:

Het bevorderen van deze factoren draagt bij aan het toekomstbestendig maken van zowel werk als medewerker. Dit resulteert uiteindelijk in betere kansen op de reguliere arbeidsmarkt.

Hoe doen we dit?

Voor ons Fieldlab kijken wij naar (technologische) hulpmiddelen die goed werken in andere sectoren, maar vaak nog niet eerder op onze manier zijn ingezet. Wij brengen onze medewerkers in aanraking met deze nieuwe technologieën, en ontwikkelen daarbij nieuwe methodieken om hun leerpotentieel te vergroten. Dit doen we samen met onze medewerkers.

Wij testen in verschillende businessunits al met een Smart Beamer, een Collaborative Robot en een Exoskelet. De kennis die we in ons werk opdoen, delen we zoveel mogelijk met bedrijven, organisaties en wetenschappers. Hierdoor zijn we in staat om onze innovaties steeds weer een stap verder te brengen en kunnen we ook anderen helpen om sociale impact te bereiken.

Op deze manier bevorderen we de veerkracht van onze medewerkers. We wakkeren nieuwsgierigheid aan en bevorderen autonomie en flexibiliteit. Zo maken we werk voor onze mensen bereikbaar en daar zijn we trots op!

Volgende stap

Het opzetten van een fysiek Fieldlab als informatie- en testcentrum.

Over de Amfors Groep

Amfors is de sociale werkvoorziening voor de regio Amersfoort. Amfors biedt werk aan ruim 1050 Sw-medewerkers. Dat zijn mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Wij stimuleren en ondersteunen de ontwikkeling van onze medewerkers zo, dat zij op de reguliere arbeidsmarkt of bij één van onze businessunits (groen, schoonmaak, inpakken, metaalbewerking en assemblage) kunnen werken naar het beste van hun vermogen.

Onze medewerkers hebben elk hun eigen verhaal. Het leveren van maatwerk is daarom essentieel bij onze mensen. Meer weten? Kijk op www.amfors.nl.

Samenwerken

Lijkt het je wel wat om met ons samen te werken of ben je op zoek naar meer informatie, neem dan contact met ons op. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partners om te werken aan sociale innovatie!